"Kløftalua" - inntektsmulighet for alle grupper/lag

"Kløftalua"

«Kløftalua» - inntektsmulighet for alle grupper / lag

Etter innspill og forslag fra Fotballen har Kløfta IL satt i gang bestilling av Kløftalua. En flott treningslue med Kløfta IL logo som refleks på lua. Kløftalua (sort lue m logo) er et tilbud til alle grupper / lag hvor lagene selv kan velge å selge Kløftalua til inntekt for egen gruppe / lag, eller hvor medlemmene selv kan kjøpe Kløftalua.

Kløftalua har en utsalgspris på kr. 150.-. Av salgsprisen sitter laget igjen med kr. 75 pr solgte lue til eget lag. Kløfta IL sin andel dekker da produksjonskost og administrasjon av luene.

Dersom lag tar ut flere luer til salg enn hva som blir solgt innen avtalt tid, så returneres luene kostnadsfritt tilbake til Kløfta IL ved Daglig leder.

Luene har nettopp ankommet Kløfta IL. Dersom din gruppe / lag ønsker å benytte seg av muligheten for ditt lag, enten nå eller på nyåret, så ta kontakt med Daglig leder - Kil1922@online.no

Kløfta IL har i første omgang mottatt 700 Kløftaluer, og vi bestiller gjerne opp flere luer dersom behov.

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products